Charity

Baggrund
Korsør Nor Rotary Klub var i 2013 vært for de 43. Nordiske Rotary Golf Mesterskaber. Arrangementet blev en stor succes, både organisatorisk og sportsligt. Det var derfor naturligt at bygge videre på de indhøstede erfaringer, hvilket førte til nedsættelse af Korsør Nor Rotary Klubs Golf- og Eventudvalg og gennemførelsen af det første officielle Danmarksmesterskab i Rotary Golf i 2014.

Formål
Golf-og Eventudvalgets gennemfører arrangementer og events med det overordnede formål at fremme fellowship inden for Rotary, indsamle midler til velgørenhed samt øge kendskabet til både Rotary og Korsør.

Velgørenhed
Målgruppen er som udgangspunkt velgørende sociale projekter i Korsør og omegn. Støtten, der skal være af en størrelse, der gør en stor forskel, søges i hvert enkelt tilfælde suppleret med støtte fra de gældende Rotary støtteordninger.
Det er Korsør Nor Rotarys bestyrelse, der indstiller, hvilke projekter, der kan opnå støtte.

Arrangementer
Udvalget har hidtil gennemført følgende arrangementer:
 

  • NM i Rotary Golf 2013
  • DM i Rotary Golf 2014
  • DM i Rotary Golf 2015
  • DM i Rotary Golf 2016
  • DM i Rotary Golf 2017

Det er planen at DM i Rotary er et tilbagevendende begivenhed, der afholdes hvert år i juni måned.
Udvalget kan gennemføre større lokale, regionale og internationale events.

Indsamlinger
Der er foretaget indsamlinger i forbindelse med afslutningsmiddage og præmieoverrækkelser ved ovennævnte arrangementer. Det skal pointeres, at det er absolut frivilligt, hvorvidt man ønsker at donere midler.

Korsør Nor Rotary Klub
Golf- og Eventudvalget